Mastering the crisis.

↗ Context
De voorspellingen van trendwatchers, adviesbureaus en overheden liegen er niet om: er wacht ons binnenkort een enorme economische recessie.

↗ Work with us
Reading time : 5 minutes
Copywriter : Jasmine Robbé

RM_distort_horizontal3-4-2-1

                           Bepalen welk onderdeel van je organisatie moet veranderen, is een belangrijke eerste stap om je merk of bedrijf te wapenen tegen de uitdagingen van een veranderende markt. Maar alleen een diagnose stellen, is niet voldoende. Een essentiële tweede stap is kritisch bekijken wat er nodig is om die transformatie in de praktijk te doen slagen. Waar zitten de opportuniteiten? Wat zijn mogelijke struikelblokken? Waar zijn eerdere pogingen vastgelopen? En vooral: wat kunnen we doen om deze keer wél in ons opzet te slagen? Om verandering te doen slagen, is het belangrijk dat alle elementen van je organisatie zo uitgelijnd zijn dat ze transformatie toelaten. Daarom onderzoeken we bij Restless MindsTM niet alleen wàt er moet veranderen, we gaan ook op zoek naar wat er nodig is om die verandering zo breed en efficiënt mogelijk te implementeren. Dat doen we door diep in jouw context te duiken en je transformatietraject af te stemmen op de specifieke valkuilen en opportuniteiten van jouw organisatie. Zo vergroten we de kans op echte, duurzame transformatie die écht het verschil maakt.

In de praktijk

Toen de FOD Justitie begin 2020 na een aantal mislukte pogingen plannen op tafel legde voor een nieuw digitaal transformatieproject, wisten de betrokken partijen dat een grootschalige transformatie van hun organisatie geen sinecure zou zijn – hoe goed het technisch plan ook in elkaar zat. Daarom deden ze al in een vroeg stadium een beroep op Restless Minds™. Onze taak: onderzoeken waar eerdere projecten faalden, en ervoor zorgen dat deze poging wél een succes werd.


De FOD Justitie is een overkoepelende organisatie die meer dan 28.000 medewerkers uit uiteenlopende disciplines samenbrengt. Uit een analyse van de organisatie en haar structuren bleek dat eerdere transformatieprojecten binnen de overheidsdienst van bovenaf werden opgelegd, en dat ze zelden of nooit gedragen werden door de medewerkers die de verandering in de praktijk moesten brengen. Een bevraging in alle lagen van de organisatie wees uit dat heel wat medewerkers bezorgd waren over de impact van de digitalisering op hun job, dat ze vaak niet wisten wat een project inhield, en dat ze niet meer geloofden in het succes van dergelijke projecten na gefaalde pogingen uit het verleden. In dat klimaat een nieuw top-down transformatieproject lanceren, zou opnieuw verloren moeite zijn. Om dat te vermijden, stapte Restless Minds™ als consultant mee in het traject. Op basis van de inzichten uit onze analyse stelden we een concreet actieplan op om ervoor te zorgen dat het nieuwe transformatieproject gedragen werd in alle lagen van de organisatie. De kern van de oplossing? Communicatie.


Visie en communicatie

Een transformatie heeft alleen kans op slagen als ze gedragen wordt in alle lagen van een organisatie. Bovendien is het belangrijk dat iedereen begrijpt wat de transformatie exact inhoudt en waar ze naartoe werkt. Om dat te verzekeren, trapte Restless MindsTM het transformatietraject van Justitie af met een duidelijke, concrete visie in mensentaal. En die visie vullen we tot op vandaag elke dag opnieuw samen met Justitie in – met al zijn 28.000 medewerkers.

Als consultant is Restless Minds™ mee actief in het Digital Transformation Office van Justitie: het zenuwcentrum van de digitale transformatie. Daar geven we advies rond verandering op mensenmaat en begeleiden we stakeholders op alle mogelijke niveaus. Onze community manager volgt op wat er leeft en zorgt ervoor dat iedereen wordt gehoord – van magistraat tot administratief bediende. Door open en transparant te communiceren en in alle richtingen communicatielijnen te openen op maat van de verschillende doelgroepen, zorgen we ervoor dat iedereen bij het project betrokken wordt. Daarbij houden we rekening met de specifieke gevoeligheden van Justitie en focussen we op het vinden van common ground. Het doel: medewerkers ervan overtuigen dat een digitalisering waar we samen onze schouders onder zetten, iedereen zal helpen om het werk dat ze met zoveel passie doen, nog beter te doen.

Die open communicatieflow, focus op betrokkenheid en duidelijke, strategisch onderbouwde boodschap moeten samen zorgen voor een shift in de cultuur van Justitie en de manier waarop transformatietrajecten gepercipieerd worden – en uiteindelijk leiden tot het ontstaan van een hecht, gemotiveerd team van meer dan 28.000 medewerkers die samen naar hetzelfde doel toewerken: een succesvolle digitale transformatie van de FOD Justitie.